Tvinnarevägen 3, 437 34 LINDOME
0707-84 90 96
info@tandlakaremehdisedigh.se

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård hos oss innebär att patienten förbinder sig att betala en summa månadsvis under 36 månader (3 år) och i det ingår nedan uppräknade behandlingar. Man försäkrar sig genom detta avtal mot oförutsedda tandvårdskostnader. Det finns olika prisnivåer som avgörs efter en bedömning av din tandstatus, samt behandling av de eventuella problem som finns. Denna behandling ingår inte i avtalet.

Behandlingar som omfattas av avtalet:

Årlig undersökning, diagnostik och rådgivning
Förebyggande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Oralkirurgisk behandling (tandutdragning etc.)
Pulpakirurgisk behandling (rotbehandling)
Fyllningar, lagningar
Akutbehandling
Bettskena

Det allmäna tandvårdsbidraget tillfaller kliniken och finns också medräknat i priskategorierna.

Kliniken förbinder sig att ge en så snabb och passande tid som möjligt samt givetvis ge den kvalitativa behandling som vi står för. Betalning skall finnas på klinikens konto senast den 1:a i varje månad och vi förordar att man använder sig av autogiro. Om kundens månatliga betalning uteblir har kliniken rätt att avsluta avtalet omedelbart eller tills dess betalning inkommit, vid upprepade uteblivande betalning kan kliniken säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden kan avsluta avtalet i förtid med 3 månaders uppsägningstid, dock tidigast 12 månader efter ingånget avtal.