Tvinnarevägen 3, 437 34 LINDOME
0707-84 90 96
info@tandlakaremehdisedigh.se

FAQ

Vanliga frågor om tandvård (FAQ)

Här nedan finns svar på en del vanliga frågor vi får. Svaren bygger på dels egna erfarenheter dels på vetenskapliga rön samt rekommendationer. Du hittar ockå nyttig information under BEHANDLINGAR i menyn.

Tandvård kostar, men hur mycket betalar man som patient?

Alla som betraktas att bo i Sverige (av försäkringskassan) får ett tandvårdsbidrag (kallat TVB) beloppet skiftar med ålder.
300:-/år (30-74år) eller 600:-/år (20-29år och 75år och därutöver). Högkostnadsskyddet täcker delar av en behandling. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en 12-månadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Det är alltså tillrådligt att genomgå alla större ingrepp inom en och samma 12-månadersperiod. Det ersättningsbelopp som räknas på är referenspriser vilket kan vara lägre än det faktiska beloppet beroende på t ex materialval.

Ersättningarna är:
50 procent av kostnader på referenspriser mellan 3 000 och 15 000 kronor.
85 procent av kostnader på referenspriser som överstiger 15 000 kronor.
Högkostnadskyddet gäller EJ vid t.ex. abonnemangstandvård.
Här kan du läsa mer om högkostnadsskyddet.

I övrigt när det gäller priser för hela behandlingar är det oerhört svårt (läs omöjligt) att säga exakt utan att ha ett korrekt underlag. I princip alla behandlingar som är utöver det vanliga inledes med en konsultation, där man fastställer ett behov och ser eventuella komplikationer och avslutas med ett kostnadsförslag som ska godkännas innan behandlingen påbörjas. Om ytterligare komplikationer tillkommer under den pågående behandlingstiden så kan kostnadsförslaget komma att behöva ändras, det görs givetvis i samråd. När det gäller priser för enskilda ingrepp och enklare behandlingar så kan man se vår prislista. Priserna där är fullpriser, alltså före eventuella avdrag. Det finns ett antal priser där Försäkringskassan inte ersätter något utöver referenspriset, t ex vissa material i kronor eller implantat.

Vad är (tand)implantat och när behöver man det?

Implantat sätter man in som ersättning för borttagna/saknade tänder. Ett implantat fästs ner i käkbenet som efter en tid växer ihop med benet, ovanpå själva implantatet fäster man sedan en krona som kan bestå av olika material. Moderna kronor har lika eller bättre hållfasthet än vanliga tänder. Förr användes ofta porslin eller plast idag använder man legeringar som det keramiska Zirkonia som är oerhört hårt och som inte spricker (frakturerar). Titanskruvar eller keramiska skruvar är vanligast i implantaten idag. De keramiska skruvarna är helt metallfria och rekommenderas i de flesta fall.

Behandlingen är ganska lång från dag 1 till att implantatet sitter på plats, av flera anledningar, c:a 6 månader är vanligast. Det beror på att käken och tandköttet måste anpassa sig och läka mellan de olika stegen i behandlingen, annars skulle det få väldiga konsekvenser. Så man kan inte på förhand säga exakt hur lång tid det tar men man kan påverka det själv till viss del. Rökning avråds bestämt en tid före och efter en implantatbehandling. Detta för att i möjligaste mån undvika komplikationer. Infektioner är relativt vanliga och motverkas medicinskt.

Olika begrepp & terapier inom tandvårdenOdontologi 

Samlingsnamnet för läran om tänderna och dess sjukdomar.
Parodontologi
Läran om tandköttssjukdomar och tandlossning, vanligast är gingivit, tandköttsinflammation och parodonti, tandlossning.
Ortodonti
Tandreglering, utförs ofta i ung ålder när behovet finns.
Endodonti
Läran om tandpulpans sjukdomstillstånd och dess behandling. Om man fått en infektion eller där kariesangrepp gått ner i tandroten behöver man göra en rotfyllning som följd.
Profylax 
Förebyggande åtgärder som rengöring, borttagning av tandsten m.m.
Protetik
Läran om hur man ersätter skadade eller förlorade tänder men även mjukdelar i munhålan.
Kirurgi
När man genom operativa ingrepp avlägsnar tänder eller t ex ersätter benvävnad.
Extraktion
Tandutdragning där ett kirurgiskt ingrepp inte behövs.
Implantat
En permanent ersättning för en förlorad tand.
Karies & Kariologi
Karies (”hål” i tanden) är en skada på emaljen framkallad av bakterier och kariologi är läran om hur detta tillstånd fungerar.